تاکید ایران بر رشد بودجه دفاعی این کشور

بودجه دفاعی ایران طی سال ‌های اخیر رشد یکصد و چهل و پنج درصدی داشته است. حسن روحانی، رییس ‌جمهور ایران، درمراسم گرامیداشت روز ارتش ایران، یکی از اهداف بلند حکومت کنونی ایران را تقویت قدرت دفاعی ایران خوانده است. آقای روحانی گفته است که تجهیزات و امکانات راهبردی نیروهای مسلح ایران در سه و نیم سال گذشته به اندازه ده سال گذشته آن گام برداشته است. آقای روحانی یاد آور شده است که، ارتش ایران در چارچوب قوانین و منافع ملی ایران حرکت می ‌کند و تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. وی، قدرت نظامی کشورش را تهاجمی ندانسته و به همسایگان ایران اطمینان داده است که قدرت نظامی کشورش تدافعی و بازدارنده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top