تاکید وزارت زراعت بر معیاری سازی مراکز صحی حیوانی در کشور

وزارت زراعت و مالداری بر معیاری سازی مراکز صحی حیوانی در کشور تاکید می کند. اسدالله ضمیر وزیر این وزارت می گوید که برنامه هایی را در راستای معیاری سازی مراکز صحی حیوانی در سراسر کشور راه اندازی خواهد کرد.

توجه به صحت حیوانات بخشی از مسوولیت وزارت زراعت و مالداری است. این وزارت با راه اندازی نشستی در کابل بر رسیدگی به وضعیت حیوانان در کشور تاکید می کند. جهانگیر میاخل رییس عمومی صحت حیوانی وزارت زراعت و مالداری می گوید که برنامه هایی را در راستای معیاری سازی مراکز صحی حیوانی در سراسر کشور راه اندازی خواهد کرد.

به گفته این مقام وزارت زراعت و مالداری، تاکنون به صحت حیوانات به صورت درست توجه نشده است و با تطبیق این برنامه ها، افغانستان تا پنج سال آینده در بخش تولید گوشت مرغ خود کفا خواهد شد.

مسوولان وزارت زراعت و مالداری در حالی از معیاری سازی مراکز صحی حیوانی در کشور سخن می گویند که در حال حاضر مالداری به گونه معیاری وجود ندارد و در شماری از ولایت ها مردم بیشتر به گونه سنتی مالداری می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top