تاکید مشاور امنیت ملی آمریکا بر حمایت از حکومت وحدت ملی

مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا صبح روز (یکشنبه ۲۷حمل/فروردین) به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت دیدار و گفتگو کرد.

مک مستر مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا، بلند پایه ترین مقام آمریکا است که از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ از افغانستان دیدار می کند. مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا در دیدار با رییس اجرایی حکومت بر ادامه همکاری کشورش با افغانستان تاکید کرده است.

آقای مستر گفته است: حکومت وحدت ملی از هم پیمانان و شرکای قابل اعتماد آمریکا است. آمریکا از حکومت وحدت ملی حمایت می کند. ما به همکاری های همه جانبه و نزدیک خویش با افغانستان در بخش هایی مختلف به ویژه مبارزه با تروریزم، تقویت مردم سالاری و اصلاحات و مبارزه با فساد ادامه خواهیم داد.”

در این دیدار رییس اجرایی حکومت از همکاری های آمریکا با افغانستان ستایش کرده و گفته است که حکومت وحدت ملی برای عملی کردن تعهدات خود برای آمدن اصلاحات پایدار متعهد است. شورای امنیت ملی ریاست جمهوری هدف از دیدار مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا با سران حکومت وحدت ملی را چگونگی پیشبرد مبارزه با تروریزم و بررسی اوضاع امنیتی افغانستان و تحکیم رابطه بین دو کشور عنوان می کند.

منتقل کردن گزارش از چگونگی وضعیت امنیتی افغانستان به کاخ سفید از اهداف دیگر مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا به افغانستان گفته شده است. وزارت دفاع ملی می گوید امیدوار است که گزارش هایی واقعی از مداخلات در امور افغانستان به کاخ سفید منتقل شود.

گفتگو درباره تجهیز نیروهای امنیتی کشور از سوی آمریکا و افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان از محورهای اصلی گفتگوهای مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا با سران حکومت وحدت ملی گفته شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top