دو صد و دو هزار جلد کتاب درسی به مکتب های زابل رسید

ریاست معارف ولایت زابل از رسیدن به موقع کتاب های درسی به مکتب های این ولایت خبر می دهد.

ریاست معارف ولایت زابل از رسیدن دوصد دو هزار جلد کتاب درسی به این ولایت خبر می دهد. نجیب الله معاون ریاست معارف ولایت زابل می گوید که با رسیدن کتاب های درسی مشکلات مکتب های این ولایت از ناحیه کتاب درسی مرفوع شده است.

معاون ریاست معارف ولایت زابل هم چنان می گوید که اداره “یونیسف” برای بیست هزار دانش آموز این ولایت قرطاسیه و مواد ضروری درسی کمک کرده است. زابل از جمله ولایت های است که از ناحیه معارف مشکلات زیادی دارد و چندی قبل مسوولان معارف این ولایت به فساد اداری متهم شده بودند

نوشته‌های مرتبط


Top