استرالیا ۲۴۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

رییس جمهور غنی و نخست وزیر استرالیا چندین قرار داد همکاری در بخش اقتصادی امضا کردند.

مقام های استرالیایی در دیدار با رییس جمهور غنی متعهد شده اند که تا چهار سال آیند ۲۴۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کنند. براساس توافقنامه جدید میان رییس جمهور و نخست وزیر استرالیا، این مقدار پول در بخش‌های زیربنا، آموزش و پرورش، اشتغال زنان، زراعت، مدیریت آب و برنامه‌های مبارزه علیه فساد در افغانستان هزینه خواهد شد.

در همین حال، شماری از اعضا مجلس سنا همکاری کشور های خارجی به افغانستان به ویژه در شرایط کنونی را نیاز جدی می دانند و از حکومت می خواهند که در راستای چگونگی مصرف این کمک ها اصل شفافیت را در نظر بگیرد.

استرالیا در یک و نیم دهه گذشته یکی از مهمترین کشورهای کمک ‌کننده به برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه در بخش زراعت بوده است. هم اکنون ده ها تن از نیروهای نظامی این کشور در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو در کشور حضور دارند و در کار آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی کشور همکاری می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top