جهاد در اسلام چگونه تعریف می شود و چه حکمی دارد؟

گفتگوی باز این هفته را در مورد “جهاد مسلحانه در اسلام” و در پیوند به مشروعیت و عدم مشروعیت آنچه از جانب گروههایی نظیر طالبان، تحت عنوان جهاد صورت میگیرد، تخصیص داده ایم.
ناصر موحد این بحث را با حضور آقایان مولوی حبیب الله حسام، مولوی عبدالسلام عابد، مولوی کرامت الله صدیق و استاد زمان مزمل به بحث و بررسی گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top