وزارت زراعت قرارداد ساخت ۱۷ شبکه آبرسانی را امضا کرد

وزارت زراعت و مالداری قرارداد بازسازی نزدیک به ۲۰ شبکه آبرسانی را با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد.

هدف این برنامه بهبود زراعت، عصری سازی آبیاری، بهره گیری بهتر از منابع آبی و حمایت از دهقانان کشور می باشد. عبدالقدیر جواد وزارت زراعت و مالداری می گوید که کار بازسازی شبکه های آبرسانی نزدیک ۱۲۰ میلیون افغانی هزینه بر می داد که از بودجه توسعه این وزارت پرداخت خواهد شد. آقای جواد می افزاید که با اعمار این شبکه های آبرسانی مشکلات بیش از سه هزار خوانواده در ولایت های کابل، پروان و لوگر رفع خواهد شد.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان از مدیریت ضعیف حکومت در راستای مهار آب های کشور انتقاد می کنند. صاحب خان عضو مجلس نمایندگان می گوید که این امر سبب شده است تا از آب های کشور استفاده درست نشود.

مسوولان وزارت زارعت و مالداری می گویند که این وزارت به هدف بهبود زراعت و استفاده بهتر از آب های کشور تلاش جدی خواهند کرد.

به گفته آنان، با عملی شدن این پروژه ها ۴۰ درصد از ضایعات آب در ولایت های نامبرده جلوگیری خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top