فعالان مدنی: حکومت اراده برگزار کردن انتخابات را ندارد

شماری از فعالان مدنی می گویند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اراده برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را ندارند.

حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را برگزار می کند. اکنون بیش از دوسال از ایجاد حکومت می گذرد، اما هنوز روشن نیست که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی چه زمانی برگزار خواهد شد. پیش از این نیز کمیسیون انتخابات گفته بود که پیش از رسیدن سال ۱۳۹۶ خورشیدی تقویم انتخابات را اعلام می کند. شماری از فعالان مدنی می گویند که حکومت و کمیسیون انتخابات اراده برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را ندارد. نعیم نظری فعال مدنی می گوید که حکومت با ارایه طرح های گونه گون در کار چگونگی برگزاری انتخابات وقت کشی می کند و تصمیم ندارد که انتخابات پارلمانی را برگزار کند.

اصلاح نظام انتخاباتی بخش از توافق نامه شکل گیری حکومت وحدت ملی بود. فعالان مدنی همچنان می گویند که هنوزهم کمیسیون های انتخاباتی به گونه لازم اصلاح نشده است و گام های موثر در کار اصلاح نظام انتخاباتی برداشته نشده است.

تک کرسی شدن حوزه های انتخابات طرحی است که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش به ریاست جمهوری فرستاده شده بود. این طرح از همان آغاز تاکنون منتقدان خود را دارد. نعیم نظری فعال مدنی می گوید که تک کرسی شدن حوزه های انتخابات به نفع مردم نیست. آقای نظری می افزاید که با تک کرسی شدن حوزه های انتخابات از یک سو هزینه انتخابات بلند می رود و از سوی دیگر عملی شدن این طرح در کشور امکان پذیر نیست.

پیش از این حکومت گفته است که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را در سال پیشرو برگزارمی کند.

نوشته‌های مرتبط


Top