فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ تا مدت نامعلوم تعلیق شد

قاضی یک دادگاه فدرال فرمان رییس جمهور آمریکا برای ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور مسلمان به این کشور را به مدت نامعلوم به حالت تعلیق در آورده است.

دریک واتسون، قاضی شعبه دادگاه فدرال در ایالت هاوایی، با درخواست دادستان ایالتی، برای تبدیل تعلیق موقت اجرای فرمان رییس جمهور، به تعلیق نا محدود، تا تکمیل روند رسیدگی قضایی به این فرمان موافقت کرده است. پیشتر دادگاه فدرال شعبه مریلند اجرای فرمان رییس جمهور در مورد ممنوعیت صدور ویزا را مسدود کرده بود، اما در مورد منع پذیرش پناهجو حکمی نداده بود. با این ترتیب، این دومین فرمان آقای ترامپ در مورد محدودیت ورود شهروندان چند کشور مسلمان به آمریکاست. فرمان قبلی او نیز با حکم دادگاه در توقف اجرای آن مواجه شده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top