مهمترین عوامل داخلی و خارجی ناامنی در کشور چیست؟

ناامنی یکی از اساسی ترین چالش ها در برابر مردم و دولت افغانستان است. در یک دهه اخیر شاهد بدترین حملات و تهاجم های جبهه ای و انتحاری طالبان،داعش و دیگر گروههای دهشت افگن بوده ایم! چرا با وجود داشتن نیروی امنیتی ۳۵۰۰۰۰ هزار نفری و شباهت های بسیار در میان حملات دشمن، نمیتوانیم این حملات تروریستی را مهار کنیم؟ مهمترین عوامل داخلی و خارجی ناامنی در کشور چیست؟ در برنامه گفتگوی باز این هفته به این پرسش ها خواهیم پرداخت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top