نمایشگاه تحت نام«عالیست افغانستان» در کابل افتتاح شد

نمایشگاه ملی تحت عنوان “تولیدات داخلی” به مدت سه روز در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه ۳۷ زن متشبث تولیدات شانرا به نمایش گذاشته اند.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر تقویت صنایع داخلی کشور تاکید می کنند. احمد توفیق داوری معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که تقویت صنایع داخلی می تواند باعث رشد اقتصادی کشور شود. آقای داوری از شهروندان کشور می خواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.

درهمین حال، همایون قیومی مشاور ریاست جمهوری در امور زیر بنا ها می گوید که افغانستان زمانی به خود کفایی می رسد که شهروندان کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند.

در حالی شماری از زنان متشبث تولیدات داخلی شانرا به نمایش گذاشتند که افغانستان در حال حاضر به بزرگترین بازار مصرف کننده کالاهای خارجی تبدیل شده است. دیده شود که این گونه نمایشگاه ها می تواند آمار واردات کالاهای تجارتی را به کشور کاهش دهد یا خیر.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top