آغاز کمپاین ۱۳ روزه نهال شانی از سوی جوانان در شهر کابل

کمپاین شانزده روزه نهال شانی از سوی شماری از جوانان در شهر کابل آغاز شد. مسوولان شهرداری کابل از شهروندان کشور می خواهند که به منظور سرسبزی کشور به ویژه پایتخت به این کمپاین یکجا شوند.

با رسیدن سال جدید و بهار نو تلاش ها در خصوص غرس نهال در برخی از مناطق کشور به هدف سرسبزی و کاهش آلودگی هوا بیشتر شده است. دیده می شود که با آمد آمد بهار در گوشه و کنار شهرها به ویژه پایتخت، مردم و ادارات حکومتی در گوشه، گوشه این شهر نهال غرس می کنند.

به پیشواز از بهار سال ۱۳۹۶ خورشیدی و یادبود از شهدای اخیر حمله تروریستی شفاخانه چهارصد بستر شماری از جوانان در کابل نهال غرس کردند.

مهدی انوری رییس ناحیه ششم شهرداری کابل می گوید که این کمپاین سیزده روزه از سوی شماری از جوانان راه اندازی شده است و هدف آن سرسبزی و جلوگیری از هوای آلوده شهرکابل است.

درهمین حال، مسوولان اداره محیط زیست با ستایش از این اقدام جوانان در پایتخت بر حفظ و نگهداری نهال های غرس شده تاکید می کنند. شماری از جوانانی که در این کمپاین نهال شانی شرکت کرده اند، از تمامی شهروندان کشور می خواهند که در راستای آبادی و سرسبزی کشور سهم بگیرند و در امر نگهداری محیط زیست کوشش کنند.

آگاهان محیط زیست می گویند در صورت که به تعداد درختان در کشور افزوده شود تا حد زیاد از آلودگی هوا کاسته می شود. به نظر می رسد که مردم در سالهای پسین بیشتر به غرس نهال علاقه پیدا کرده اند و همه ساله هزاران اسله نهال در سراسر کشور غرس می کنند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top