شکایت زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی ولایت زابل

شماری از زندانیانی که از زندان مرکزی ولایت زابل به اساس فرمان ریاست جمهوری رها شده اند، ادعا دارند که با آنان در زندان بدرفتاری شده است.

به اساس فرمان ریاست جمهوری به مناسبت میلاد النبی صلی الله علیه و سلم شماری از زندانیان از زندان مرکزی ولایت زابل رها شدند و در معیاد زندان شمار دیگری زندانیان تخفیف آمده است.

فخرالدین فایض مسوول نظارت و ارزیابی حقوق بشر در جنوب کشور می گوید که به اساس فرمان ۱۷۶ ریاست جمهوری هفت تن از زندانیان از بند رها شدند و در معیاد بند هفت تن دیگر تخفیف آمده است.

اما زندانیان رها شده، ادعا می کنند که در زندان با آنان بدفتاری صورت گرفته است. آنان از حکومت می خواهند که وضعیت این زندان را بهتر بسازد.

اما سید کرم فرمانده زندان مرکزی ولایت زابل بدرفتاری با زندانیان را رد می کند و می گوید برای شماری از ندانیانی که اصول و مقررات زندان را نقض می کنند، جزای انضباطی داده می شود.

به اساس آمارها در حال حاضر در حدود سی هزار زندانی در زندان های کشور زندانی استند.

نوشته‌های مرتبط


Top