نی: خشونت علیه خبرنگاران در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است

محافظان ریاست جمهوری پس از گروه طالبان بیشترین خشونت علیه خبرنگاران را در سال روان خورشیدی انجام داده اند.

مجب خلوتگر رییس اجرایی نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین گزارش سال ۱۳۹۵ خورشیدی خود در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه های کشور می گوید که در سال روان خورشیدی بیشتر از ۲۲۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی گروه طالبان انجام شده است. آقای خلوتگر می افزاید که پس از گروه طالبان بیشترین خشونت علیه خبرنگاران را محافظان رییس جمهور غنی انجام داده اند.

در گزارش این نهاد نزدیک به چهارصد قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که از این میان هشت مورد قتل نیز در آن جود دارد.

مسوولان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان همچنان می گویند با وجودیکه چالش هایی زیادی فرا راه کار خبرنگاران در کشور و جود داشته است، اما در سال روان حضور زنان در رسانه های کشور افزایش دوازده درصدی داشته است.

از سویی هم، شماری از خبرنگاران از کم توجهی حکومت در کار بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران انتقاد می کنند. این خبرنگاران از حکومت می خواهند که به این پرونده ها بطور جدی رسیدگی کند.

به گفته مسوولان اداره نی از سال ۲۰۰۳ به این سو همه ساله گراف خشونت علیه خبرنگاران در کشور بالا می رود.

نوشته‌های مرتبط


Top