از میلاد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام در کابل گرامیداشت شد

از میلاد حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام تحت نام “کوثر رسول آسمانی، سرمشق زنان افغانستانی” طی همایشی بزرگی در کابل گرامی داشت شد.

شماری از عالمان دین که در این همایشی صحبت می کردند، می گویند که زنان نباید فریب توطئه دشمنان اسلام را بخورند. سید عارف موسوی عالم دین می گوید که زنان مسلمان به ویژه زنان افغانستانی باید فاطمه زهرا دختر پامبر اسلام را الگوی زندگی خود قرار دهند.

این عالم دین از نام گذاری هشتم مارچ به نام روز جهانی زن انتقاد می کند و می گوید که کشورهای جهان اسلام باید روز میلاد دختر پیامبر اسلام را روز زن و مادر نام گذاری کنند.

سخنرانان این همایش با رعایت حجاب از سوی زنان مسلمان تاکید می کنند و می گویند زنان مسلمان باید در رعایت کردن حجاب همانند فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام باشند. به گفته آنان، رعایت حجاب از سوی زنان مسلمان در انحصار قرار دادن زنان نیست، بلکه رعایت حجاب آزادی زنان را تامین می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top