پیروزی حزب نخست وزیر کنونی هالند در انتخابات این کشور

نتایج اولیه انتخابات سراسری پارلمان هالند نشان می دهد که نخست وزیر این کشور در رقابت با دیگر احزاب توانسته است سی و یک کرسی پارلمان از یکصد و پنجاه کرسی را تصاحب کند.

این حزب با فاصله زیاد از سه حزب دیگر یعنی حزب “آزادی مردم” (پی وی وی) خیرت ویلدرز که سیاست های ضدمهاجرتی دارد، حزب دمکرات مسیحی و حزب لیبرال پیش است که پیش بینی می شود هر کدام نوزده کرسی کسب کنند.همچنین نتایج اولیه انتخابات پارلمانی هلند، میزان مشارکت شهروندان را هشتاد و دو درصد نشان می دهد. این رقم بالاترین نرخ مشارکت طی سی و یک سال اخیر در این کشور بوده است.نخست وزیر هلند در جمع هوادارانش این پیروزی را «بیانگر رد کردن نوع غلط پوپلیسم» از سوی رای دهندگان عنوان کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top