وزارت زراعت افزایش محصولات زعفران را در سال جاری چشم گیر می خواند

وزارت زراعت و مالداری افزایش محصولات زعفران را در سال جاری چشم گیر می خواند. سخنگوی این وزارت می گوید که بیش از ۲۸۰۰ هکتار زمین در سال ۱۳۹۵ در کشور زغفران کشت شده است و محصولات آن بیش از شش متریک تن است.

وزارت های زراعت، فواید عامه، شهرسازی و انکشاف دهات گزارش کارکرد خود را در سال ۱۳۹۵ با رسانه ها شریک کردند. سخنگوی وزارت زراعت افزایش محصولات زعفران را در سال جاری چشم گیر می خواند. لطف الله راشید سخنگوی این وزارت می گوید که توجه شماری از کشور ها به کشت زعفران، سبب افزایش تولیدات آن در کشور شده است. به گفته آقای راشید، در سال جاری برای بیش از یازده هزار زن زمینه فراگیری آموزش های حرفه ای در این زمینه برابر شده است.

درهمین حال، اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات می گوید که در سال جاری بیش از نه هزار پروژه توسعه ای در ۳۴ ولایت کشور به بهره برداری سپرده شده است.

از سویی هم، نیلوفر لنگری سخنگوی وزارت امور شهرسازی و مسکن می گوید که روند انتقال پروژه ها به این وزارت در حال تکمیل شدن است و تا کنون بیش از چهار صد پروژه از ۳۵ وزارت و اداره مستقل به این وزارت انتقال داده شده است.

با این همه، مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که کار ساخت سرک حلقوی، ترمیم تونل سالنگ و شاهراه دره صوف- یکاولنگ در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

سخنگویان این وزارت ها همچنان سال جاری را یک سال پر چالش برای ادارات شان می دانند و می گویند که برای سال پیشرو برنامه های جدی تری برای تطبیق پروژه ها روی دست دارند.

نوشته‌های مرتبط


Top