از روز جهانی زن در وزارت امورخارجه کشور گرامیداشت شد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امورخارجه کشور بزرگداشت شد. مسوولان وزارت امور خارجه وضعیت زنان را در کشور نگران کننده می خوانند.

وزارت امور خارجه طی همایشی از هشتم مارچ روز جهان زن بزرگداشت کرد. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه برحضور گسترده زنان در ادارات حکومتی تاکید می کند. آقای کرزی می گوید که افزایش خشونت علیه زنان در کشور نگران کننده است و باید جلو این افزایش گرفته شود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید می کند که سران حکومت وحدت ملی به تعهدات شان در قابل حراست از حقوق زنان متعهد استند.

در حالی از روز جهانی زن طی همایشی ها در کشور گرامیداشت می شود که، هنوزهم نبود امنیت، فقر، بیسوادی، رسم های ناپسند از چالش های اصلی فرا راه زنان کشور است.

نوشته‌های مرتبط


Top