فعالان حقوق زن: حکومت برای کاهش خشونت ها علیه زنان برنامه ندارد

شماری از فعالان مدنی و فعالان زن حکومت را به بی برنامگی در راستای کاهش خشونت علیه زنان متهم می کنند. آنان می گویند که در راستای خشونت علیه زنان قوانین موجود عملی نمی شود.

شماری از فعالان مدنی و فعالان حقوق زن تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن را از سوی حکومت نمایشی می دانند و می گویند که حکومت در این روز شعار های نمادین می دهد و برای کاهش خشونت برنامه موثری ندارد. حمیرا ثاقب فعال حقوق زن می گوید که حکومت به دوسیه های خشونت علیه زنان به گونه درست رسیدگی نکرده است. بانو ثاقب می افزاید که در راستای خشونت علیه زنان قوانین موجود عملی نمی شود.

از هشتم مارچ روز جهانی زن در کشور در حالی گرامیداشت می شود که به گفته فعالان حقوق زن موانع منیتی، موانع اجتماعی تبعیض جنسیتی از چالش های بزرگ فرا راه کار زنان در کشور است.

نوشته‌های مرتبط


Top