انتقاد فعالان حقوق زن از حضور کمرنگ زنان در سکتورهای اقتصادی کشور

شماری از فعالان مدنی و فعالان زن از حضور کمرنگ زنان در سکتور اقتصادی کشور انتقاد می کنند.

هشتم مارچ برابر است با روز جهانی زن. از این روز همه ساله در سراسر جهان به ویژه در افغانستان به گونه ی خاصی گرامیداشت می شود. به هدف گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی زنان اولین جشنواره ی سالانه بانوی کار آفرین سال در افغانستان از سویی نهاد زنان کار آفرین افغانستان در کابل برگزار شد. مسوولان این نهاد هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق زنان در راستای رشد اقتصادی کشور می دانند.

حمیرا ثاقب فعال حقوق زن می گوید که حضور زنان در سکتور اقتصادی در رشد اقتصاد کشور مهم است. بانو ثاقب از کمرنگ بودن حضور زنان در سکتور اقتصادی کشور انتقاد می کند و می گوید که حضور آنان باید در این بخش بیشتر شود.

از هشتم مارچ روز جهانی زنان در کشور در حالی گرامیداشت می شود که به گفته فعالان حقوق زن موانع امنیتی، اجتماعی و تبعیض جنسیتی از چالش های بزرگ فرا راه کار زنان در کشور است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top