مقام های ارشد حکومتی بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم اکلیل گل گذاشتند

شماری از مقام های بلند پایه حکومت و شهروندان کشور بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم اکلیل گل گذاشتند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت باستایش از کارنامه های مارشال فهیم می گوید که آقای فهیم در عرصه تحکیم ثبات در افغانستان نقش کلیدی داشت و این نقش هیچ وقت فراموش نمی شود.

درهمین حال، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله نیز از رشادت و فداکاری های مار شال محمد قسیم فهیم در دوره های جهاد، مقاومت و نظام جدید ستایش می کند. آقای جاهد می گوید که نقش مارشال فهیم در راستای تشکیل اداره موقت، حکومت انتقالی و انتخابات های ریاست جمهوری گذشته برجسته بود و مردم افغانستان آنرا فراموش نمی کند.

احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز تلاش های مارشال فهیم را در کار تامین صلح در کشور ستودنی می داند و بر ادامه راهش تاکید می کند.

مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری سه سال قبل از امروز در هژدهم حوت/اسفند در کابل در اثر بیماری که داشت درگذشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top