صلاح الدین ربانی: مارشال محمد قسیم فهیم هم مرد سنگر بود و هم سیاست

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی به مناسب سومین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم از کارکردهای وی با نیکویی یاد کرده است. در این پیام آمده است که مارشال محمد قسیم فهیم، طی دو دهه جهاد و مقاومت، توانایی های ذاتی اش را در میدان مبارزه و نبرد نشان داده بود و همین موضوع سبب شد تا پس از شهادت قهرمانی ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، از سوی رییس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جهاد و مقاومت، به عنوان جانشین قهرمان ملی کشور برای فرماندهی نیروهای دولت اسلامی برگزیده شود. در ادامه پیام آمده است: مارشال محمد قسیم فهیم نه تنها در فرماندهی نبرد در سال های جهاد و مقاومت، بلکه بعد از نشست بن نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه سیاست و مدیریت افغانستان طی یک و نیم دهه اخیر ظهور کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top