جوانان: بی اعتمادی سیاسی بین رهبران حکومت به نفع کشور نیست

مجمع ملی جوانان افغانستان می گوید که دشمنان مردم افغانستان از بی اعتمادی های سیاسی سود می برند.

به پیشواز سومین سالگشت رحلت مارشال محمد قسیم فهیم همایشی در کابل بزرگداشت شد. سخنرانان این همایش از رشادت و کاری های مارشال محمد قسیم فهیم ستایش کردند. آنان، تلاش های مارشال فهیم را در راستای تامین صلح در کشور ستودنی می دانند.

سید عبدالله هاشمی رییس مجمع ملی جوانان افغانستان می گوید که دشمنان مردم افغانستان از بی اعتمادی های سیاسی سود می برند. آقای هاشمی می افزاید که ناهماهنگ بودن سران حکومت وحدت ملی در مسایل کلان کشوری باعث تقویت روحیه دهشت افگنان شده است. رییس مجمع ملی جوانان از سران حکومت می خواهد که به فضای بی اعتمادی کنونی پایان دهند.

در حالی از رشادت و فدکاری های مارشال محمد قسیم فهیم طی همایشی در کابل بزرگداشت می شود که آقای فهیم در هژدهم ماه حوت/اسفند سال ۱۳۹۵ در اثر بیماری درگذشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top