وزارت تجارت آزمون رقابتی بیش از ۲۰ اتشه تجارتی را در کابل برگزار کرد

وزارت تجارت و صنایع آزمون رقابتی به هدف گزینش بیش از ۲۰ اتشه تجارتی را امروز در کابل برگزار کرد.

ده ها تن در کابل برای کسب سمت اتشه های تجارتی کشور در خارج یک آزمون رقابتی را سپری کردند. در این رقابت که نزدیک به ۳۰۰ تن اشتراک کرده اند، ۲۴ تن به عنوان اتشه های تجارتی و ۴ تن دیگر به عنوان مامور اجرایی افغانستان در نمایندگی های سیاسی کشور گماشته خواهند شد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع می گوید که این آزمون از شفافیت کامل برخوردار است. به گفته آقای رسا، رهبری وزارت تجارت و صنایع به شایسته سالاری باوردارد و آنرا دراین آزمون به صورت جدی مراعات می کند. درهمین حال، شماری از اعضای شورای ملی نیز از شفافیت در این آزمون اطمینان می دهند. آنها می گویند که آنان از نزدیک این روند را نظارت کرده اند و هیچ گونه دخالتی در این آزمون صورت نگرفته است.

این در حالیست که حدود ۳ ماه پیش تمام اتشه های تجارتی کشور به داخل فراخوانده شدند. حکومت می گوید که به هدف بهبود روابط تجارتی این اتشه ها فراخوانده شده بودند و اکنون اتشه های جدید گماشته می شوند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top