قرارداد انتقال لین برق از غزنی به کندهار با یک شرکت هندی امضا شد

قرارداد انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از ولایت غزنی به ولایت کندهار میان ریاست برشنا و یک کمپنی هندی در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. رییس شرکت برشنا می گوید قرار است ۵ سب استیشن از ولایت غزنی تا کندهار اعمار شود.

این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های برق رسانی در کشور است. طول این پروژه به ۳۵۰ کیلومتر می رسد. قدرت الله دلاوری رییس شرکت برشنا می گوید که قرار است ۵ سب استیشن در مسیر راه غزنی- کندهار اعمار شود. وی، می افزاید با تطبیق این پروژه ده ها هزار خانواده از ولایت های غزنی و کندهار از نور برق مستفید خواهند شد. هزینه این پروژه ۱۱۳ میلیون دالر آمریکایی است که از سوی اداره توسعه ای بین المللی آمریکا پرداخت می شود.

درهمین حال، رییس شرکت هندی که برنده این قرارداد شده است می گوید که با تطبیق این پروژه وضعیت زندگی مردم ولایت های غزنی و کندهار بهبود خواهد یافت.

افغانستان کشوریست که بیشتر انرژی برق را از کشور های همسایه وارد می کند. هنوزهم کمبود برق در کشور به ویژه در کابل یکی از چالش های مهم به حساب می رود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top