خلیلی: تامین صلح در کشور نیاز به یکپارچگی مردم دارد

محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری می گوید تا زمانی که مردم افغانستان متحد نشوند صلح در کشور تامین نخواهد شد.

آقای خلیلی وضعیت کنونی کشور را نگران کننده می خواند. معاون پیشین ریاست جمهوری از عالمان دین می خواهد که در منبر مساجد برای برقراری صلح در کشور تلاش کنند. در همین حال، شماری از عالمان دین نشر برنامه های مبتذل از سوی شماری از رسانه ها را خلاف ارزش های دینی و ملی می دانند. آنها می گویند که پخش این گونه برنامه ها آینده کشور را تهدید می کند. با این همه معاون پیشین ریاست جمهوری از مردم می خواهد که برای ختم جنگ و تامین صلح حکومت را همکاری کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top