کار دیزان پروژه «تاپی» در افغانستان آغاز شد

کار دیزاین پروژه انتقال پایپ لاین گاز از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند یا “تاپی” در کشور آغاز شد.

بیش از یکسال از آغاز سروی پروژه انتقال پایپ لاین گاز از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند می گذرد. افغانستان از پروژه تاپی سالانه سه میلیارد متر مکعب گاز به دست خواهد آورد. غزال حبیب یار سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که با آغاز کار دیزاین پروژه تاپی در افغانستان، زمینه کار برای هزاران تن از شهروندان کشور مساعد خواهد شد و سالانه چهارصد میلیون دالر به بودجه دولت اضافه خواهد شد.

در همین حال، مراد امانی مسوول تطبیق کننده پروژه تاپی، تطبیق این پروژه را برای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند مهم می داند و می گوید ک، باید هماهنگی میان کشور های مستفید شونده از این پروژه بیشتر شود.

مسوولان وزارت معادن و پترولیم می گویند که با ختم کار دیزاین پروژه ای “تاپی” کار عملی آن آغاز خواهد شد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که کار عملی این پروژه سه سال را در بر خواهد گرفت. آگاهان اقتصادی می گویند که اگر پروژه ای “تاپی” عملی شود وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top