از روز جهانی زبان مادری در کابل بزرگداشت شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ طی همایشی در کابل از روز زبان مادری بزرگداشت کرد. اشتراک کنندگان این همایش حکومت را به کم توجهی در بخش رشد زبان های مادری در کشور متهم می کنند و می گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر رشد زبان های مادری در کشور به گونه تبعیض آمیز عمل می کند.

بیست و یکم ماه فبروری برابر است با روز جهانی زبان مادری. سازمان عملی و فرهنگی ملل متحد یا”یونسکو” این روز را به نام روز زبانی مادر مسما کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طی همایشی در کابل از روز جهانی مادری بزرگداشت کرد. شماری زیاد مقام های حکومتی، نهادهای مدنی و استادان دانشگاه در این همایشی اشتراک کردند.

اشتراک کنندگان این همایش حکومت را به کم توجهی در راستای رشد زبان های مادری در کشور متهم می کنند.

ابراهیم عارفی رییس افغان فلم می گوید که جایگزین شدن واژه های زبان های خارجی در زبان فارسی و پشتو یک چالش بزرگ است و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در این زمینه اقدام جدی کند. درهمین حال، محمد صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که تمام زبان های کشور از جایگای ویژه ای برخور دار اند و آنان برای رشد زبان های مادری در کشور تلاش می کنند.

رییس جمهورغنی طی پیام گفته است هرکس حق دارد که مطابق زبان مادری خود آموزش ببیند و به وزارت معارف دستور داده است که مطابق به زبان های مادری برای دانشجویان مواد درسی آماده کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top