بیش از ۱۵۰ رسانه در کشور بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ رسانه در کشور بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند.

رسانه ها در کشور نقش مهم و موثر در زمینه اطلاع رسانی، آگاهی دهی و نقد کارکرد های حکومت، جامعه جهانی و تقویت روند مردم سالاری در کشور داشته اند. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که درحال حاضر بیش از ۱۵۰ رسانه در کشور بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ ۱۶۶ رسانه تصویری، ۳۱۲ رادیو و صدها رسانه چاپی در کشور فعالیت دارد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که اگر رسانه های بدون مجوز فعالیت های خود را قانونی نکنند، نام این رسانه ها را افشا خواهد کرد.

پرده برداری از خلاف ورزی های دولت و جامعه جهانی، فاش کردن موضوعات مربوط به فساد مقام های ارشد حکومتی و افشاگری رازهای پنهان جامعه از عمده ترین دستاورد رسانه های کشور می باشد.

نوشته‌های مرتبط


Top