هزاران تن در شهر وین پایتخت اتریش در برابر ممنوع کردن روبند راهپیمایی کردند

هزاران تن از ساکنان ویانا پایتخت اتریش در اعتراض به برنامه دولت این کشور برای ممنوع کردن روبند و هر پوششی که تمام صورت را بپوشاند راهپیمایی کردند.

یک گروه متشکل از جوانان مسلمان سازمان دهنده این تظاهرات هستند. این درحالیست که دولت ائتلافی اتریش قصد دارد با تصویب قانونی، پوشیدن تمام صورت را در مکانهای عمومی از جمله در مدارس و دادگاه ها ممنوع کند. اما مخالفان این برنامه دولت می گویند، تصویب چنین قانونی، دخالت دولت در انتخاب نحوه پوشش مردم است و نباید چنین اقدامی صورت بگیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top