انتقاد خیمه نشینان کابل از حکومت

برفباری سنگین دیشب در کابل خیمه نشینان در پایتخت را به شدت مثأثر کرده است. این خیمه نشینان از حکومت می خواهند که در فصل سرما به آنان کمک کند.

زمستان فصل است که شهروندان کشور را با چالش های روبرو می کند. حوادث ناشی از برف کوچ ها خیلی ها را در کشور متضرر کرده است. در فصل زمستان بیشتر باشندگان ولایت ها و مناطق کوهستانی با مشکل می شوند. خیمه نشینان کابل از جمله کسانی اند که در فصل زمستان با مشکلات فراوان مواجه می شوند. برف های اخیر این خیمه نشینان را سخت دچار مشکل کرده است. حمیدالله یکی از این خیمه نشینان می گوید که به دلیل برفباری های اخیر زندگی شان آسیب دیده است. آقای حمیدالله از حکومت می خواهد که به آنها پوشاک گرم و مواد خوراکی کمک کند. این خیمه نشینان همچنان از حکوم می خواهند که برای آنها سرپناهی دایمی آماده کند تا دیگر در فصل سرما دچار مشکل نشوند.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت باید برای بیجا شدگان داخلی در فصل سرما دستکم سرپناهی مهیا می کرد، اما نکرده است.

این درحالیست که نزدیک به ۴۰ تن در نتیجه برفبار و برف کوچ در بخش هایی از کشور جان باخته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top