صادرات کشور ۲۸ درصد افزایش یافته است

در شش ماه گذشته ۲۸ درصد صادرات کشور افزایش یافته است.

پس از گذشت بیشتر از یک و نیم دهه تلاش، افغانستان بالاخره توانست سال روان خورشیدی عضویت سازمان تجارت جهانی را بدست آورد. این عضویت دومین توافق‌نامه بزرگ اقتصادی برای حکومت است که بعد از پروژه تاپی امسال بدست آمده است. سند این عضویت در دهمین کنفرانس وزیران کشورهای عضو که در نایروبی پایتخت کینیا برگزار شده بود، امضا شد. اکنون مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می گوید که پس از عضویت افغانستان در این سازمان وضعیت صادرات به کشور های دیگر بهبود یافته است.

سخنگوی وزارت تجارت می افزاید که پس از عضویت افغانستان به این سازمان وضعیت جذب سرمایه گزاری در کشور بهبود یافته و در شش ماه گذشته بیش از یک میلیارد دالر در کشور از سوی تاجران داخلی و خارجی سرمایه گزاری شده است

عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند یک گام مثبت در قبال رشد اقتصادی، جلب بیشتر سرمایه‌ گزاری‌های خارجی و کاهش سطح فقر و بیکاری تلقی شود.

نوشته‌های مرتبط


Top