وزارت مخابرات در تطبیق پلان مبارزه علیه فساد ناکام بوده است

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، با نشر دومین گزارش سه ماهه‌ اش، اعلام کرد که فساد در وزارت‌ های مخابرات و صحت عامه وجود دارد، اما وزارت صحت در بخش مبارزه با فساد پیشرفت ‌هایی داشته است.

بر اساس این گزارش پلان مبارزه با فساد اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شامل چهار بخش، ایجاد شفافیت در جمع ‌آوری و افزایش مالیات، الکترونیکی ‌سازی خدمات حکومتی، بلندبردن آگاهی عامه و استخدام اشخاص بر اساس شایستگی و بررسی تشکیلات این وزارت می ‌شود. فایض سهاک آمر تفتیش کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفته است، بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که وزارت مخابرات تا کنون در تطبیق پلان مبارزه علیه فساد ناکام بوده است. در بخش از گزارش گفته شده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هنوز نمی ‌داند پولی که به حساب بانکی شان جمع می ‌شود، مجموع واقعی ده فیصد فیس استفاده‌ کنندگان را تشکیل می‌ دهد یا خیر؟

این در حالی است که به تاریخ سیزدهم جدی/دی سال روان خورشیدی، به دستور رییس جمهور غنی، به دلایل آنچه که تخطی‌ ها و فساد مالی گفته شده است، وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به حالت تعلیق در آمد.

بر اساس گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، وزارت صحت عامه به منظور نظارت از کیفیت و قیمت دوا در بازار، صدور جواز برای دواسازان و ثبت محصولات صحی را ایجاد کرده است.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد افزوده است که اداره ملی تنظیم امور دوایی وزارت صحت عامه در جریان سه ماه فعالیت خوب داشته است و در بخش‌ های اصلاحات حقوقی، تدارکات، رسیدگی به شکایات و تلاش برای دیجیتل ‌سازی روند صدور جواز به شرکت های تولید دارو کاری های انجام داده است.

اداره ملی تنظیم امور دارویی وزارت صحت عامه پس از نظارت و ارزیابی‌ ها، از جمله چهار صد و شصت و هفت شرکت دواسازی خارجی، جواز نود و پنج شرکت را لغو کرده و “طرح ثبت مجدد شرکت‌ ها” را روی دست گرفته است.

در همین حال وحیدالله مایار، مشاور وزارت صحت افغانستان با آن که می ‌پذیرد برخی ناهماهنگی ‌هایی دراین وزارت وجود دارد؛ اما تأکید می کند که به سفارش ‌های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نظر به اهمیت شان رسیدگی خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top