از میلاد خجسته زنیب کبرا در کابل گرامیداشت شد

از میلاد خجسته زینب کبرا نواسه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و یاد بود از درگذشت سید مظفر دره صوفی نویسند و قلم بدست مشهور کشور در کابل گرامی داشت شد.

سخنرانان در این گردهمایی گفتند که اگر پیام رسانی حضرت زبیت از حادثه کربلا نمی بود امروز مسلمان جهان واقعیت های عاشورا را به درستی نمی دانستند. سید عیسی حسینی مزاری رییس حزب اسلامی تیپ یان می گوید که مسلمانان باید در فعالیت های زندگی شان رفتارهای زینب کبرا نواسه حضرت محمد (ص) را سرلوحه کارشان قرار دهند و اگر این کار بکنند، آنان در زندگی شان موفق خواهند بود.

از سوی دیگر گرامیداشت از درگذشت سید مظفر دره صوفی یکی از نویسندگان و قلم بدستان معروف کشور از دیگر بخش این گردهمایی بود. آقای مزاری می گوید که دره صوفی مرد مجاهد و مبارز بود که سال ها همیشه برای تامین عدالت در کشور قلم زد.

مظفر دره صوفی نویسنده معروف کشور در چهارم ماه روان به دلیل حمله قلبی در کابل درگذشت و به تاریخ نهم همین ماه در دهکده آبایی شان در دره صوف ولایت سمنگان به خاک سپرده شد.

برچسب ها

Top