آریایی: برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی زمان گیر است

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برگزاری انتخابات را زمان گیر می داند. رییس این کمیسیون می گوید که اگر در راستای برگزاری انتخابات عجله صورت گیرد، انتخابات قابل قبول برگزار نخواهد شد.

مسوولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید می کنند. به گفته این مسوولان، استقلالیت در کارهای این کمیسیون و شفافیت از موارد است که اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به آنان توجه جدی می کنند. عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برگزای انتخابات زود هنگام را به نفع انتخابات کشور نمی داند و می گوید هرگاه در کار برگزاری انتخابات عجله شود، انتخابات قابل قبول برگزار نخواهد شد.

آقای آریایی کمبود منابع بشری و نبود بودجه و امکانات مناسب را از چالش های اصلی فرا راه کار این اداره می داند. به گفته رییس کمیسیون شکایات انخاباتی، امکانات کنونی به چالش های موجود این اداره بسنده نیست. آقای آریایی، نقش جامعه جهانی در کار برگزاری انتخابات را مهم می داند و از کم توجهی جامعه جهانی در راستای برگزاری انتخابات در کشور انتقاد می کند.

رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هم چنان می گوید که طرح های را به هدف بهبود کار کمیسیون مستقل شکایات انتخابات با سفیران کشور های اتحادیه اروپا شریک کرده است.

با این همه، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی چندین تفاهمنامه همکاری را با شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات امضا کرد. مسوولان این کمیسیون هدف از امضای این تفاهمنامه را همکاری مشترک نهادهای ناظر بر روند انتخابات می دانند و می گویند که پس از امضای این تفاهمنامه ها نهادهای مدنی از کار کرد این اداره نظارت خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top