انتقاد باشندگان کابل از ورود بخاری های بی کیفیت در کشور

شماری از پایتخت نشینان از ورود اموال بی کیفیت به ویژه بخاری های گازی و گازمایع بی کیفیت شکایت می کنند.

پس از آنکه در اثر گازگرفتگی شماری از شهروندان کشور جان باختند، شماری از پایتخت نشینان از ورود اموال بی کیفیت به ویژه بخاری های گازی و گازمایع بی کیفیت شکایت می کنند. حمیدالله یک باشنده کابل می گوید که جلوگیری از ورود اجناس بی کیفیت مسوولیت حکومت است، اما حکومت در این راستا بی پروایی می کند. حمیدالله می افزاید که بخاری های گازی بی کیفیت سبب جان باختن شماری از شهروندان کشور شده است.

در همین حال، شماری از فروشندگان بخاری های گازی پایین بودن کیفیت بخاری های گازی را رد می کنند و می گویند که بی توجهی شهروندان و بی کیفیت بودن گازمایع از علت های اصلی گازگرفتگی شماری از شهروندان است.

اما در این میان، مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع با تاکید بر جلوگیری از ورود اموال بی کیفیت به کشور می گوید که هرگاه مواردی از بی کیفیت بودن گازمایع و بخاری های گازی به آنان برسد با تاجران برخورد جدی خواهند کرد.

این درحالیست که چند پیش گاز گرفتگی سبب جان باختن چهار دانشجوی فاریابی در کابل شد. از سویی دیگر به تاریخ بیستم ماه جدی/دی سال روان خورشیدی یک عروس و داماد در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به علت گازگرفتگی جان باختند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top