آگاهان: بریتانیا و پاکستان برای تامین صلح در افغانستان صادق نیستند

شماری از آگاهان سیاسی نسبت به اراده بریتانیا و پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان بی باور استند. آنان می گویند که باور ندارد بریتانیا و امریکا به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح کشور و تامین امنیت در افغانستان بالای پاکستان متحد منطقه ای شان فشار وارد کنند.

سفیر بریتانیا در کابل در سفری که به اسلام آباد داشته است با شماری از مقام های پاکستان در خصوص چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این سفر که هفته قبل صورت گرفته است، سفیر بریتانیا به عنوان میانجی میان کابل و اسلام آباد از مقام های ان کشور خواسته است که برای تامین صلح در افغانستان همکاری کنند. شماری از آگاهان سیاسی نسبت به نتایج این سفر خوشبین نیستند. احمد ذکی آگاه سیاسی می گوید که پاکستان در کار تامین صلح در افغانستان صادق نیست و همچنان باور ندارم که بریتانیا و امریکا به هدف تامین صلح در افغانستان بالای پاکستان فشار وارد کنند. آقای ذکی می افزاید که اگر بریتانیا به گونه صادقانه میان کابل و اسلام آباد برای پیشبرد گفتگوهای صلح پادرمیانی کند، گفتگوهای صلح کشور نتیجه خواهد داد.

در حالی آگاهان سیاسی از اراده بریتانیا برای آوردن صلح در افغانستان و پادرمیانی این کشور میان کابل و اسلام آباد بی باور اند که، روز گذشته سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که پادرمیانی بریتانیا میان کابل و اسلام آباد می تواند در روند پیشبرد گفتگوهای صلح کشور موثر واقع شود.

نوشته‌های مرتبط


Top