پنج سند همکاری میان افغانستان و ازبیکستان امضا شد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور پنج سند همکاری‌های دو جانبه را در بخش های مختلف با وزیر امور خارجه ازبیکستان در کابل امضا کرد.

مراسم امضای سند های همکاری میان افغانستان و ازبیکستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. وزیران امور خارجه افغانستان و ازبیکستان جزییاتی در مورد این سندها ارایه نکردند. اما صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور شام روز (دوشنبه ۴دلو/بهمن) پس از ورود هیأت ازبیکستانی به کابل، در قصر ریاست جمهوری با وزیر امور خارجه ازبیکستان دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس نامه خبری وزارت امور خارجه، در این دیدار هر دو جانب بر عزم قوی رهبران دو کشور مبنی بر گشودن فصل جدید در روابط دوستانه میان افغانستان و ازبیکستان تاکید کردند و نحوه همکاری ‌ها در بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی را به بررسی گرفتند.

وزیر امور خارجه کشور از مشترکات عمیق و دیرینه دو کشور یاد آور شده و گفته است که گسترش همکاری‌ها با ازبیکستان در ساحات مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر تهدیدات مشترک امنیتی، اتصال ترانزیتی و معاملات تجارتی از اولویت‌های همکاری ‌های منطقوی در سیاست خارجی حکومت افغانستان است. صلاح الدین ربانی همچنان خواهان فراهم شدن سهولت های بیشتر در انتقال اموال تجار افغانستان از مسیر ازبیکستان به سایر کشورهای منطقه شده است و امضای موافقتنامه دوجانبه را در بخش تجارت و ترانزیت با دولت ازبیکستان یک نیاز دانسته است.

بر بنیاد نامه ی خبری وزارت امور خارجه، عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبیکستان نیز بر اراده راسخ دولت آن کشور برای تحکیم مناسبات دوستانه و تعمیق همکاری ها با افغانستان در همه بخش های مورد علاقه دو طرف، به ویژه همکاری در راستای تحکیم صلح و ثبات در منطقه، تطبیق پروژه های زیربنایی اقتصادی چون خطوط آهن و انتقال انرژی و گسترش مناسبات فرهنگی و بشری تاکید کرده است. در این دیدار هم‎چنان، وزیران امور خارجه افغانستان و ازبیکستان بر حمایت دو کشور از همدیگر در مجامع و سازمان های منطقو ای و بین المللی نیز تاکید کرده اند.

ازبیکستان و افغانستان همواره روابط دوستانه داشته است. حکومت افغانستان اخیرا تلاش دارد روابط اش را در راستای همکاری های منطقه ای با کشورهای آسیایی میانه گسترش دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top