رادیو تلویزیون ملی در آینده نزدیک به زبان های عربی و روسی نشرات می‎دهد

وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که به زودی رادیو تلویزیون ملی به زبان های عربی و روسی نیز نشرات خواهد داشت. کمال سادات سرپرست این وزارت می‎گوید که هدف این کار آگاه شدن بیشتر کشورهای منطقه از تحولات افغانستان است.

در همین حال، زرین انزور رییس رادیو تلویزیون ملی می‎گوید که در پانزده سال گذشته برای نگه‎داری آرشیف رادیو تلویزیون ملی کمتر توجه شده است و قرار است تا دوسال دیگر آرشیف رادیو تلویزیون از سیتسم انالوک به دیجیتال تبدیل شود.

کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که قرار است چند نمایندگی خبرگزاری دولتی باختر و رادیو تلویزیون ملی در کشور های تاجیکستان، ایران، هند و پاکستان ایجاد شود.

نوشته‌های مرتبط


Top