حقجو: نظام اقتصاد بازار در ۱۳ سال گذشته با چالش های مواجه بوده است

مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‎گویند که نبود قوانین درست تجارتی، فساد گسترده اداری و موجودیت مشاوران خارجی از بزرگترین چالش ها فراراه نظام اقتصاد بازار در کشور است.

تاکنون برای بهبود وضعیت تجارت و سکتور خصوصی در کشور بیش از ۴۴ قانون طرح و تصویب شده است. مسوولان وزارت تجارت و صنایع از نبود قوانین منظم تجارتی پیرامون نظام اقتصاد بازار شکایت می‎کنند. قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع می‎گوید که نبود قانون منظم، نظام اقتصاد بازار در کشور را با چالش هایی بزرگ روبه رو کرده است. به گفته آقای حقجو، قوانین موجود در راستای بهبود تجارت و سکتور خصوصی جواب‎گوی نیاز مندی های این اداره نیست و باید شماری از ماده های آن تعدیل شود.

مسوولان وزارت تجارت و صنایع بر آسیب شناسی در راستای تطبیق نشدن شماری از ماده های قوانین موجود در کشور تاکید می‎کنند و می‎گویند که حکومت باید به کسانی که از قوانین در کشور پا فراتر می‎گذارند برخورد جدی کند.

نوشته‌های مرتبط


Top