انتقاد فعالان مدنی از کارکرد معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

شماری از فعالان مدنی از بی برنامگی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد میکنند. آنان میگویند که بی برنامگی این اداره سبب شده است که شماری زیادی از جوانان کشور را ترک کنند.

نبود امنیت، فقر و بیکار سبب شده است که شماری از جوانان از کشور فرار کنند. شماری از فعالان مدنی با انتقاد از کارکرد معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گویند که بی برنامه گی این اداره سبب شده است که شماری زیادی از جوانان کشور را ترک کنند. احمد فیصل عمران فعال مدنی می‎گوید که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بهبودی وضعیت جوانان در کشور هیچ برنامه استراتیژیک درازمدت و کوتاه مدت ندارد و این مساله سبب شده است که شمار زیادی جوانان روانه کشورهای بیرونی شوند.

درهمین حال، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی شماری از جوانان را به نداشتن استقلال فکری متهم می‎کند و می‎گوید که حلقات در داخل کشور وجود دارد که می‎خواهد از جوانان سوئ استفاده کنند.

فعالان مدنی هم‎چنان می‎گویند که نبود زمینه های کاری سبب شده است که شماری از جوانان حتی به صفوف مخالفان مسلح دولت بپوندند و جبهه جنگ هراس افگنان را گرم کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top