وزارت مخابرات: ۸۹ درصد شهروندان کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات اعلام کرده است که سرمایه گزاری در سکتور مخابرات به بیش از ۲ میلیارد و ۳ صد میلیون دالر رسیده است. سخنگوی این وزارت میگوید که در حال حاضر ۲۱ میلیون شهروند کشور به خدمات مخابرات دسترسی دارند و از تلفن های همراه استفاده میکنند.

در حال حاضر در کنار پنچ شرکت مخابراتی خصوصی دو شرکت دولتی نیز فعالیت دارد. در حالی که پس از سقوط رژیم طالبان هیچ شهروند کشور به خدمات مخابراتی به وسیله تلفن های همراه دسترسی نداشت؛ اما در حال حاضر بیست و یک میلیون تن از شهروندان کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند که ۸۹ درصد کل نفوس کشور را تشکیل می‎دهند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تازه ترین آماری که به رسانه ها ارایه کرده است، اعلام کرد که تاکنون بیش از دو میلیارد و سه صد میلیون دالر در سکتور مخابرات سرمایه گزاری شده است. این سرمایه گزاری، زمینه کار را برای دوصد هزار تن از شهروندان کشور مساعد کرده است. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در جریان سال پار و امسال به طور اوسط ساحه پوشش مخابراتی سه تا چهار درصد افزایش یافته است.

یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات می‎گوید که امسال به طول نزدیک به یک هزار کیلومتر شبکه فایبر نوری در مناطق مرکزی، جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور گسترش یافته است. به گفته آقای صمیم، از آغاز امسال تاکنون سه دانشگاه و مکتب با شبکه فایبر نوری وصل شده است.

به گفته سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امسال بهای خرید خدمات انترنتی به نصف کاهش یافته است؛ در حالی که پیش از این افغانستان ده جی بی انترنت را در بدل چهارصد هزار دالر از قرغیزستان می‎خرید، اما اکنون این رقم به دوصد هزار دالر کاهش یافته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top