در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است

مسوولان دیدبان رسانه های آزادافغانستان یا “نی” می‎گویند که افزایش خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۱۶ میلادی بی پیشنه است. مجب خلوتگر رییس اجرایوی این نهاد می‎گوید که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. به گفته آقای خلوتگر، از میان ۴۱۵ مورد خشونت ۱۴ مورد قتل و باقی تهدید و لت وکوب خبرنگاران بوده است.

دیدبانه رسانه های آزاد افغانستان یا”نی” همه ساله در ختم سال میلادی آمار خشونت علیه خبرنگاران را رسانه‎ای می‎کند. مسوولان دیدبان رسانه های آزاد افغانستان با خونین خواندن سال ۲۰۱۶ میلادی برای خبرنگاران می‎گویند که بر اساس یافته های این نهاد، خشونت علیه خبرنگاران در این سال به گونه‎ای بی پیشینه ای افزایش یافته است. مجب خلوتگر رییس اجرایوی این نهاد می‎گوید که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران در این اداره به ثبت رسیده است. آقای خلوتگر می‎افزاید که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران ازسوی گروه طالبان انجام شده است.

در حالی خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است که مسوولان حکومتی همواره به حمایت همه جانبه از خبرنگاران و کارمندان رسانه‎ای تاکید کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top