جوانان دانش آموخته به ایجاد فرصت های کاری در کشور تاکید می‎کنند

شماری از جوانان دانش آموخته ولایت بدخشان باراه اندازی همایشی در کابل فراغت شان را جشن گرفتند. این دانش آموخته گان از سران حکومت وحدت ملی میخواهند که زمینه کاری را برای آنان مساعد کند.

نبود زمینه های کاری برای جوانان به ویژه دانش آموخته گان از نگرانی های جدی فارغان دانشگاها است. شماری از جوانان بدخشان که از دانشگاه های مرکز سند فراغت به دست آورده‎اند، با راه اندازی همایشی در کابل فراغت شان را جشن گرفتند. این دانش آموخته گان برایجاد فرصت های شغلی برای جوانان در کشور تاکید می‎کنند. شهیر محمدی یکی از این دانش آموخته گان می‎گوید که حکومت وحدت ملی برای جوانان کشور فرصت های کاری مساعد کند، تا جوانان به فرار از کشور رو نیاورند.

درهمین حال، شماری از مقام های حکومتی ایجاد زمینه های کاری برای جوانان را از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی عنوان می‎کنند. عبدالقهار عابد رییس دفتر ریاست اجرایی می‎گوید که فراهم سازی زمینه های کاری برای جوانان از اولویت های کاری حکومت است و رهبران حکومت تلاش می‎کنند تا فرصت کاری را به جوانان مساعد کنند.

درحالی دانش آموخته گان دانشگاه ها فراغت شان را جشن می‎گیرند که نبود زمینه های کاری برای جوانان سبب شده است تا سالانه هزاران تن به کشورهای خارجی پناهنده شوند و در بسیاری از موارد جبهه جنگ هراس افگنان را گرم کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top