در یک دهه پسین بیش از ۵ هزار اثر باستانی به دست دولت آمده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در بیش از یک دهه پسین بیش از پنج هزار اثر باستانی کشور به دست آمده است. ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، این کار را دستاورد کم سابقه میخواند و تاکید میکند که پنج هزار ساحات باستانی دیگر در کشور تثبیت شده و به زودی کار روی این ساحات آغاز خواهد شد.

ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ طی نشست خبری درکابل، کارکرد های یک دهه گذشته این ریاست را به بررسی گرفته است. قدیر تیموری رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که با آغاز جنگ های تحمیلی سه دهه اخیر در کشور، شماری زیادی آثار باستانی به دیگر کشورها قاچاق شده است. وی می‎افزاید که در بیش از یک دهه پسین بیش از پنج هزار آثار باستانی به دست آمده است.

درهمین حال، کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که شماری از آثار باستانی کشور در داخل کشور و یا به کشورهای دیگر قاچاق شده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان برگرداندن این آثار به موزیم ملی است.

چهار دهه جنگ تحمیلی در کشور سبب شد تا شماری از آثار باستانی و میراث های فرهنگی کشور به یغما برده شود. مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید می‎کنند که هم اکنون شماری از آثار باستانی افغانستان در موزیم های کشورهای خارجی موجود است و تلاش ها برای برگشتاندن آنان از مجرای قانونی جریان دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top