عالمان دین در کابل از میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) بزرگداشت کردند

شماری از عالمان دین از میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با راه اندازی همایشی در کابل بزرگداشت کردند. عالمان دین می‎گویند کسانی که رسول کریم صلی الله علیه وسلم را دوست دارند، باید اخلاق و روش او را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

ستاره تابناک حق و عدالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زمانی به دنیا قدم گذاشت که جهان به خصوص سرزمین عرب در جهالت ظلم، فساد و فحشا دست و گریبان بود. دختران زنده به گور می‎شدند و زنان ارزشی نداشتند. در جنگ های قبیله‎ای دختران و زنان اسیر و به زور مورد تجاوز قرار می‎گرفتند.

اما پس از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام انسان ها به ویژه زنان ارزش و جایگاه انسانی پیدا کردند.

مولوی عالم ثاقف می‎گوید که مسلمانان باید عملکرد و شئون زندگی شانرا بر روش زندگی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عیار بسازند. به گفته آقای ثاقف، کسانیکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم را دوست دارد، باید اخلاق و روش پیامبر را سرمشق زندگی قرار دهند تا در دنیا و آخرت صاحب ثواب شوند.

امسال از میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در تمام ولایت ها و ولسوالی های کشور گرامیداشت شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top