از زاد روز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری بزرگ داشت شد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در این همایش، پیامبر بزرگ اسلام را پیامبر رحمت و مهربانی عنوان کرد و گفت که خداوند (ج) پیامبری را فرستاد تا رحمت برای همه جهانیان باشد. […]

از زاد روز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری بزرگ داشت شد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در این همایش، پیامبر بزرگ اسلام را پیامبر رحمت و مهربانی عنوان کرد و گفت که خداوند (ج) پیامبری را فرستاد تا رحمت برای همه جهانیان باشد.

در ارگ ریاست جمهوری شماری از عالمان دین و مقام های بلند پایه دولتی گردهم آمدند و از زاد روز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گرامیداشت کردند. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در این همایش در باره ابعاد مختلف زندگی حضرت پیامبر صلی الله و علیه و سلم صحبت کرد و آن حضرت را پیامبر نور و رحمت خواند.

آقای غنی یاد آور شد که از برکت نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تبعیض های اجتماعی در میان گروه های مختلف انسانی فروکش کرد و جهان وارد یک ساختار عادلانه گردید.

در همین حال، قیام الدین کشاف رییس شورای علمای کشور نیز در باره ابعاد مختلف زندگانی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرد و از مردم خواست که متحد باشند.

حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم، در سال ۵۷۱ میلادی در شهر مکه مکرمه چشم به جهان گشود.