آگاهان: آمریکا در ایجاد گروه های افراطی در کشورهای اسلامی نقش دارد

شماری از استادان دانشگاه و اعضای مجلس نمایندگان از عملکرد آمریکا در کار پیکار با هراس افگنی در کشور انتقاد می‎کنند. آنان میگویند که آمریکا و متحدانش گروه های تروریستی و افراطی را در شماری از کشورها برای پیشبرد اهداف خود ایجاد کرده است.

اظهارات یک عضو مجلس نمایندگان درباره گسترش افراط گرایی در دانشگاه‌های کشور و تغییر در محتوای مضمون ثقافت اسلامی دانشگاها جنجال ‌برانگیز شده است. حفیظ منصور هشدار داده است که اگر جلو گسترش افراط‌گرایی در کشور گرفته نشود، بقای افغانستان به مخاطره می‎افتد. به دنبال این مساله سیمینار عملی تحت نام “افراط گرایی و افغانستان” به هدف شناخت و راه حل های جلوگیری از افراط گرایی در کابل برگزار شد. حفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان از سیاست های دوگانه آمریکا در کار سرکوب هراس افگنی در کشور انتقاد می‎کند. آقای منصور می‎گوید که آمریکا و متحدانش در کار ایجاد گروه های افراط گرا و تروریستی در کشورهای جهان دخیل اند و از این طریق می‎خواهند به اهداف شان برسند.

درهمین حال، سید حسین اشراق حسینی استاد دانشگاه می‎گوید که افراط گرایی یک چالش جهانی است و اگر در راستای نابودی گروه های تروریستی و افراط گرا توجه جدی نشود کشور های اسلامی با خطر مواجه می‎شوند.

به گفته سخنرانان این همایش، نابود کردن فکر افراطی از جامعه مسوولیت همگانی است و تا زمانی که این مساله از بین برده نشود، نابودی کامل گروه های تروریستی نیز مشکل خواهد بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top