آلمان یک ونیم میلیارد افغانی به هدف افزایش تولیدات گندم در شمال کشور کمک می‎کند

آلمان به هدف افزایش تولیدات گندم در شمال افغانستان یک ونیم میلیارد افغانی کمک می کند.

در یک خبرنامه وزارت احیا و انکشاف دهات آمده است که، این کمک به هدف ایجاد اشتغال و افزایش در آمد در مناطق روستایی در جریان چهار سال صورت خواهد گرفت. خبرنامه می افزاید که پروژه کمک آلمان از اواخر سال دوهزارو شانزده میلادی در ولایت‌ های بغلان، بدخشان، سمنگان و تخار به فعالیت آغاز می‌ کند. این کمک زیر چتر  برنامه توسعه زیربنای اقتصادی در افغانستان ازسوی حکومت آلمان از طریق بانک توسعه ای تمویل می شود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top