حقجو: نبود کنترل درست در بازارها سبب افزایش قیمت مواد سوخت شده است

مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‎گویند که مدیریت درست اقتصادی در کشور وجود ندارد. قربان حقجو معاون این وزارت می‎گوید که نبود کنترل درست در بازارهای کشور سبب بلند رفتن قیمت مواد سوخت شده است.

مجلس سنا مسوولان وزارت تجارت و صنایع و رییس مواد نفتی را از بهر افزایش قیمت مواد سوخت به نشست عمومی ورز (یکشنبه ۱۴قوس/آذر) این مجلس فرا خواند.

قربان حقجو معاون وزارت تجارت و صنایع می‎گوید که مدیریت درست اقتصادی در کشور وجود ندارد و این مساله برای آنها مشکل خلق کرده است. به گفته آقای حقجو، نبود کنترل درست از قیمت ها سبب افزایش قیمت مواد سوختی در کشور شده است.

این درحالیست که پیش از این مسوولان وزارت تجارت و صنایع در نشست مجلس نمایندگان از کاهش قیمت مواد سوخت تا چند روز دیگر خبر داده بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top